تعيين ناخالصی در دانه‏ های روغنی

تعيين ناخالصی در دانه‏ های روغنی

تعيين ناخالصی در دانه‏ هاي روغني

 

6-1- ناخالصي‏ها به تمام مواد آلي و غيرآلي باستثناي دانه اصلي اطلاق ميشود . انواع ناخالصی و تعاریف آن به شرح زیر می باشد.

 

6-1-1 -ناخالصي‏هاي ريز ، به موادي اطلاق ميشود كه از الك عبور نمايند.

 

6-1-2- ناخالصي‏هاي كلي بجز دانه‏هاي روغني ، به مواد باقي مانده روي الك اطلاق ميشود كه شامل:

 

6-1-2-1-دانه روغني نباشند (مانند تكه‏هاي چوب و فلزات و سنگ و دانه‏هاي نباتي غيرروغني)

 

6-1-2-2-تكه‏هاي مربوط به دانه اصلي مانند ساقه، برگ ساير قسمت­هاي گياه روغني كه حاوي روغن نيستند.

 

تبصره1: در خصوص دانه آفتابگردان، پوست‏هاي جدا شده از مغز بعنوان ناخالصي تلقي ميشوند.

 

 تبصره 2 : دانه شکسته شده کلزا، سویا و آفتابگردان ناخالصی محسوب نمی گردد.

 

6-1-3- ناخالصي دانه‏هاي روغني بجز دانه‏هاي اصلي، عبارتست از تمام دانه‏هاي روغني بجز دانه مورد نظر كه وزن هر يك از سه قسمت فوق بايد تعيين شود.

 

6-2- تعيين  ناخالصي ها به جدا كردن بوسيله الك و دست‏چين كردن ناخالصي‏ها از روی الک گفته می­شود و شامل مراحل زیر است:

 

6-2-1- توزین 200 گرم نمونه آزمايشگاهی

 

6-2-2- جدا كردن ناخالصي‏هاي ریز نمونه آزمايشگاهی، بوسيله الك دایره ای 1 میلیمتری (از الک کردن بیش از اندازه و فشار دادن نمونه روی الک خودداری شود)

6-2-3- جدا نمودن ناخالصي دانه‏هاي روغني و ناخالصي‏هاي غيردانه‏هاي روغني از روی الک

 

6-2-4 جدا نمودن ناخالصي دانه‏هاي روغني غيردانه‏ اصلی از روی الک

 

یادآوری1: دانه‏هاي كوچك باقي مانده از الك 1میلیمتری را میتوانید به الك دیگری (كه دانه‏هاي اصلي و ناخالصي‏هاي هم اندازه دانه اصلي از آن رد ميشوند) منتقل كنيد تا ناخالصي‏هاي بزرگ‏تر از دانه اصلي باقي بماند و يا می توانید اين نوع ناخالصي را بوسيله پنس يا وسيله مناسب ديگري جدا کنيد.

 

6-2-5-توزین کلیه ناخالصی های جمع آوری شده با دقت يكصدم گرم و اعلام نتیجه به درصد.

 

يادآوري 2:  از آنجاییکه روش تشخیص ناخالصی ها به صورت چشمي می‏باشد، میز کار مناسب با نور کافی جهت انجام آزمایش­ها، ضروری است.

 

7- تعيين رطوبت دانه‏ هاي روغني

 

تعيين رطوبت نمونه آزمايشگاهی دانه روغنی بر اساس استاندارد ملی روش اندازه­گیری رطوبت و مواد فرار دانه­هاي روغني، شماره 8034­ و با خشك كردن دانه در حرارت 2 ±103 درجه سانتيگراد در گرمخانه( اتو) و در فشار جو تا رسيدن به وزن ثابت انجام ميگيرد.