روش انتخاب شیکر الک مناسب

روش انتخاب شیکر الک مناسب

میزان موثر بودن هر گونه شیکر الک آزمایشگاهی مرتبط با مشخصه های ماده ای است که تحت الک شدن قرار می گیرد . حداقل اندازه ای که باید جدا شود ، مقاومت نسبت به آشفتگی و فاکتور های الکتریکی استاتیک گزینش یک شیکر را تحت تاثیر خود قرار می دهند .

به عنوان نمونه ، آنالیز شن خشک سیلیکایی برای جدا سازی تا 50 میکرون ساده است . اکثر شیکر الک های آزمایشگاهی عملکردی مناسب در این نوع محصول از خود نشان می دهند . اگر نمونه تمایل به تجمع یابی یا چسبندگی داشته باشد ، یک شیکر  الک آزمایشگاهی می تواند به گروه الک ها یک شوک دوره ای عمودی دهد تا نتایج بهتری به دست آید . اگر ماده دارای ویژگی های الکتریسیتی استاتیک بالایی باشد ، ممکن است نیاز به روش هایی نظیر غربال کردن مرطوب باشد .

زمانی که ذراتی که باید جدا شوند از 50 میکرون کوچکتر هستند ، دیگر تکنیک ها به منظور جدا سازی موفق آمیز این ذرات کوچک ممکن است نیاز باشد . استفاده از تکنیک های آشفتگی اولترا سونیک اغلب اوقات جواب می دهد . روش دیگر شامل استفاده از یک خلاء به منظور کشیدن ذرات کوچک از میان منفذ های الک می شود . چنین تجهیزات خلاء معمولا در یک زمان یک الک  از الک های شیکر الک آزمایشگاهی را تحت پردازش قرار می دهند .

شرکت الک اطلس آماده ارائه خدمات به شماست.

سعی و تلاش همکاران این مجموعه بر این است که همواره محصولاتی با کیفیت روزافزون به مشتریان خود ارائه کند و امید است که در این راه موفق باشیم.

تلفن های تماس :09022431717-09022431718