خواص فیزیکی خاک

خواص فیزیکی خاک

خاک ها از سه فاز جامد مایع و گاز تشکیل شده اند فاز جامد خاک را دانه های معدنی تشکیل می دهند.

آب به عنوان فاز مایع و فاز گاز به شکل هوا فازهای دیگر تشکیل دهنده ی توده ی خاک هستند.

ادامه مطلب

همه چیز درباره الک

همه چیز درباره الک

الک يا سرند آزمايشگاهي وسيله ايست جهت دانه بندي و يا اندازه گيري مواد ميباشد که نيز خود يکي از بهينه و بصرفه ترين روشهاي اندازه گيري مواد مي باشند .

ادامه مطلب

الک کردن قهوه چه لزومی دارد؟

الک کردن قهوه چه لزومی دارد؟

هدف کلی از آسیاب کردن دانه های قهوه افزایش دادن سطح تماس آنها با آب است. هر چه دانه ریزتر یا درشت تر باشد، آب سریع تر یا کندتر از آن عبور کرده و در نتیجه روی زمان دم آوری قهوه و عصاره گیری بهینه تاثیر می گذارد.

ادامه مطلب

زیره سبز و لزوم الک کردن آن

زیره سبز و لزوم الک کردن آن

نتایج نشان داد که سرعت جریان هوا، زاویة پره‌های الک و همچنین زاویة قرارگیری الک نسبت به سطح افق بر درصد وزنی دانه‌های خارج شده از انتهای سیستم تمیزکننده و کاه و کلش موجود در مخزن دانه تأثیر معنی‌داری در سطح احتمال 1 درصد دارند و دانه‌های خارج شده از انتهای کاه‌بر تنها تحت تأثیر نوع کاه‌بر قرار می‌گیرد. 

ادامه مطلب

کاربرد الک در شیلات

کاربرد الک در شیلات

یکی از عوامل پیچیده سازی عمل آوری سایز ،قوام و نوع خاویار است که باید توسط خاویار ساز ماهر تشخیص و تمام مراحل از قبیل نمک زنی و هم زدن با توجه به قواعد خاص آن خاویار انجام گیرد .

ادامه مطلب